PRZEDMIOY GRY

LEKI

*********************************************

ANTY-X

Popularne i skuteczne leki przeciwpromienne. Niwelują chorobę popromienną czy zatrucia organizmu gracza. Dostepne praktycznie w całej Zonie. Są najważniejszym lekiem pozwalającym na przebywanie w większości stref skażenia i na eksplorację większości anomalii.

Gdzie można dostać: wszędzie

BANDAŻ

Klasyczny Bandaż nasączony wyciągiem z artefaktów biologicznych, stymulujących procesy gojenia ran. Skutecznie tamuje krwawienie po postrzale, poparzeniu, czy zranieniu gracza. Może być użyty przez gracza na samym sobie, bądź udostępniony kompanowi

Gdzie można dostać: wszędzie

AMUNICJA

*********************************************

AMUNICJA DO BRONI: KRÓTKIEJ / STRZELB

Pozwala na oddawanie strzałów w pistoletów, rewolwerów i strzelb (shotgunów). Pojedyncza karta symbolizuje możliwość oddania łącznie około 10 strzałów z w/w replik broni. Karta powinna zostać zniszczona natychmiast po wykorzystaniu. Amunicja jest powszechna w całej Zonie i stosunkowo tania.

Gdzie można dostać: wszędzie

AMUNICJA DO BRONI: DŁUGIEJ / MASZYNOWEJ / SNAJPERSKIEJ

Amunicja będąca głównie na stanie wojska i niektórych ugrupowań. Pojedyncza karta pozwala na oddanie łącznie około 30 strzałów z replik karabinków, karabinów maszynowych bądź snajperskich. Powinna zostać zniszczona zaraz po wykorzystaniu. Obecność tego typu amunicji jest limitowana i kontrolowana (wojsko nie zainteresuje się raczej pojedynczym magazynkiem tego typu w posiadaniu stalkera, ale kilkunastoma - jak najbardziej).

Gdzie można dostać: wojsko, znajdki

DOKUMENTY

*********************************************

PRZEPUSTKA WOJSKOWA (TYMCZASOWA)

Wydawana na okaziciela. Ważna przez jedną godzinę od momentu wydania (godzina wydania przepustki jest odnotowywana przez wystawiającego). Uprawnia okaziciela do swobodnego przekraczania granic Kordonu, jak też do transportowania amunicji, broni i ew. artefaktów.

Gdzie można dostać: naukowcy, Powinność, Wojsko

PRZEPUSTKA RZĄDOWA (PERMANENTNA)

Uprawniająca okaziciela i jednego wskazanego przez niego towarzysza do przekraczania Kordonu jak też do transportowania amunicji, broni czy ew. artefaktów. Przepustka ma rządowa charakter stały - jest ważna przez cały czas gry!

Gdzie można dostać: wojsko

MODUŁY NAUKOWE

*********************************************

POJEMNIK NA ARTEFAKT

Niemal wszystkie artefakty, możliwe do znalezienia w Zonie są śmiertelnie promieniotwórcze. Przenoszenie ich nawet przez krótki okres czasu bez osłony jest zdecydowanie złym pomysłem. W tym celu stworzono Pojemnik na Artefakt. Specjalna konstrukcja zapewnia niemal pełne ekranowanie i umożliwia przenoszenie w nim nawet najniebezpieczniejszego znaleziska (aby nie ryzykować skażenia, obowiązuje zasada 1 Pojemnik = 1 Artefakt)

Gdzie można dostać: Bar, naukowcy

SYSTEM ANTYRADIACYJNY

Oparty na materiałach silnie pochłaniających bądż rozpraszajacych promieniowanie z otoczenia. Osoba która używa "Systemu" może dzięki temu przyjmować w strefach skażenia znacznie mniejsze dawki leków w stosunku do osób nie posiadających żadnych osłony.

Gdzie można dostać: naukowcy, wojsko

BLOKER PSIONICZNY

W całej strefie istnieje zaledwie kilka tych dziwnych urządzeń. Oparte na najnowszych badaniach dotyczących Neosfery, niemal całkowicie blokują wpływ przebić tej powłoki na ludzki umysł. Umożliwiają wstęp do najbardziej skażonych psioniocznie obszarów - tych, na których do tej pory panowały jedynie mutanty i Monolit.

Gdzie można dostać: ?

LOKALIZATOR GPS

Niezwykle przydatne urządzenie, nadające na zakodowanej częstotliwości ciągły sygnał z bieżącą pozycją. Dzięki niemu wiele skarbów "pozostawianych" przez stalkerów którzy ulegli wypadkim szybko znajdowało swoich nowych właścicieli.

Gdzie można dostać: Bar, naukowcy, wojsko