ZASADY REJESTRACJI GRACZY

PIERWSZA TURA REJESTRACJI - ZAKOŃCZONA
Wyłącznie dla zaproszonych graczy i ekip.
Kończy się w dniu: 31.05.2013

-----------------------------------------------

DRUGA TURA REJESTRACJI- ZAKOŃCZONA
Otwarta dla wszystkich graczy.
Odbywa się w dniach: 01.06.2013 - 31.08.2013

-----------------------------------------------

TRZECIA TURA REJESTRACJI (REJESTRACJA UZUPEŁNIAJĄCA) - ZAKOŃCZONA

Odbywa się w dniach: 01.09.2012 - 10.09.2012,
tylko wówczas, jeżeli pozostaną na liście wolne miejsca (np. po wykreśleniu nieopłaconych zgłoszeń)Zasady rejestracji:
 1. Rejestrować mogą się wyłącznie pełnoletnie osoby. Dowód osobisty będzie sprawdzany bezwzględnie przed samą imprezą podczas wydawania graczom identyfikatorów.

 2. W celu wpisania na listę rejestracyjną należy przesłać na adres stalker.zona.nysa@gmail.com zgłoszenie w następującej postaci:

  Temat e-maila: STALKER - REJESTRACJA
  Treść e-maila:
  Imię:
  Nazwisko:
  Adres (ulica, numer, miejscowość):
  PESEL:
  Nr telefonu kontaktowego:
  ---
  Ksywka:
  Strona: wojsko / stalkerzy / bandyci / mutanci
  Fotografia do dokumentów (rozmiar ~200x250 pxl, w stylizacji, bądź samej twarzy)
  ---


  Istnieje możliwość wysyłania zgłoszeń grupowych od ekip, wówczas w jednym e-mailu należy wyszczególnić oddzielnie wszystkie wymienione wyżej dane dla każdej osoby zgłaszanej grupowo.


 3. W ciągu 72 godzin osoby zgłaszające się, otrzymają od organizatora wiadomość potwierdzającą wpisanie na listę rejestracyjną. Zostanie im przydzielone indywidualne numery rejestracyjne oraz przesłany numer konta do przelewu składki.

 4. Składka rejestracyjna wynosi :
  - opłacona do końca sierpnia 2013: 65 zł gracze/35 zł NPC
  - opłacona we wrześniu 2013: 65 zł niezależnie od funkcji i frakcji
  - osoby zgłaszające się po stronie mutantów nie uiszczają składki rejestracyjnej ze względu na specyficzną i niewdzięczną rolę, jaką mutanty pełnią w świecie gry.

  Składka obejmuje: ubezpieczenie NNW graczy i OC organizatora, wynajem/kupno agregatów prądotwórczych, toi-toi i namiotów, zakup paliwa, druk i laminowanie rekwizytów używanych w grze (identyfikatory, gotówka, karty anomalii itp...), zakup materiałów (m.in. silikony, farby w spray'u, kleje, taśmy ostrzegawcze, narzędzia) potrzebnych do wykonania artefaktów, tablic i rekwizytów, opłatę za udostępnienie terenu fortów, inne wydatki związane z imprezą (w tym ew. nagrody). Podsumowanie dotyczące wydatków będzie udostępnione po imprezie, do wglądu dla zainteresowanych.

 5. Proces rejestracyjny jest pomyślnie zakończony po wpłynięciu składki rejestracyjnej na konto bankowe podane w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.

 6. Składka rejestracyjna powinna zostać opłacona w termienie maksymalnie 30 dni od momentu wpisania uczestnika na listę, nie później jednak niż do końca sierpnia 2013.

  W przypadku braku wpłynięcia składki w terminie, zgłoszenie traktowane jest jako rezygnacja. Dane osobowe rezygnującego uczestnika są usuwane, a jego numer rejestracyjny przydzielany zgłaszającym z ew. listy rezerwowej. Jeśli osoba skreślona z listy nadal będzie wyrażać chęć wzięcia udziału w imprezie, w miarę wolnych miejsc powinna przeprowadzić procedurę rejestracyjną ponownie.

 7. W przypadku jeśli osoba zarejestrowana zrezygnuje z udziału w imprezie przed upływem 30 dni od daty rejestracji (ale nie później niż do końca sierpnia 2013), składka rejestracyjna zwracana jest w całości na konto rezygnującego. W przypadku rezygnacji po powyższym termienie - składka przepada (zostanie już wykorzystana na opłaty/zakupy). Jest to związane z koniecznością dokonania wcześniejszej opłaty za teren rozgrywki, zlecenia wydruku materiałów itd. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wówczas przekazać innej osobie swoją "opłaconą miejscówkę". Dane takiej nowej osoby muszą być jednak zgłoszone do Organizatora przed 15 września 2013 r.(data zawarcia umowy ubezpieczenia od NNW)

 8. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa dowolnemu zgłaszającemu bez podania przyczyny odmowy (np. wpisanie na Czarną Listę na poprzednich imprezach).

 9. Aktualizowana lista osób zgłoszonych i zarejestrowanych będzie ukazywać się na stronie imprezy (upubliczniane są tylko dane: indywidualny numer gracza / ksywa / miasto / potwierdzenie wpłynięcia składki).

 10. Wszelkie dane podawane w rejestracji (w szczególności nazwisko, adres czy numer PESEL) są podawane do wiadomości jedynie wyznaczonego organizatora imprezy (Mariusz 'Memoris' Rapala) oraz ubezpieczyciela (PZU). Zotaną one odpowiednio zabezpieczone i służyć będą jedynie weryfikacji pełnoletności graczy i objęciu ich ubezpieczeniem od NNW. Po zakończeniu imprezy dane osobowe zostaną bezpowrotnie usunięte.